Tarjouspyyntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ Päivitetty 30.5.2018 / versio 2

1. Rekisterinpitäjä Vammalan Teollisuuspalvelu Oy Nokiankatu 1 38210 VAMMALA 045 114 8111 | susanna.rask@vamtepa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Susanna Rask Nokiankatu 1 38210 VAMMALA 045 114 8111 | susanna.rask@vamtepa.fi 

3. Rekisterin nimi Vammalan Teollisuuspalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja uusien asiakkaiden kontaktointiin sekä yhteydenpitoon sidosryhmiin päin.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja: Asiakastiedot ja sidosryhmätiedot
o Organisaatio: yrityksen nimi, laskutustiedot, sähköposti, puhelin, ytunnus, asiakasratkaisun tiedot, organisaatioon liitetyt tarjoukset ja palvelut o Yhteyshenkilön tiedot: nimi, sähköposti, puhelin ja titteli

6. Säännönmukaiset tietolähteet Vammalan Teollisuuspalvelu Oy:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeet (asiakkaan suostumus). Asiakkaiden ja sidosryhmien sähköpostiviestit ja yhteydenottopyynnöt. Puhelut ja niissä saadut asiakas- ja sidosryhmätiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille asiakkaalle suoritettavien toimeksiantojen toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien palveluiden tietoturvasta EU-U.S. Privacy Shield järjestelyillä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet a) Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti muodosteta asiakasrekisteristä. Jos manuaalista aineistoa muodostuu, sitä säilytetään huolellisesti yrityksen toimitiloissa.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot Verkkopalveluissa olevat tiedot on suojattu luotettavien palveluntarjoajien toimesta riittävin teknisin toimenpitein. Palvelimella ERP:issä oleva tieto on suojattu fyysisesti lukitussa palvelinhuoneessa, jonne on pääsy nimetyillä henkilöillä. Muu palvelimella oleva tieto on suojattu sijoittamalla palvelin valvottuun tilaan palvelinkaapiin.
Salasanoja käsitellään huolellisesti. Jokaisella palveluun pääsevällä käyttäjällä on oltava tietokone aina lukittuna ja salasanalla suojattuna, kun henkilö poistuu työpisteeltä. Jokainen tietokone on suojattu tietoturvaohjelmalla.

10. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Tiedon tarkastuspyyntöön pyritään vastaamaan 72 tunnin kuluessa arkipäivänä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista. Tiedon korjauspyyntö pyritään toteuttamaan 72 tunnin kuluessa arkipäivänä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Jos henkilö haluaa lisätietoa, tulee hänen ottaa yhteyttä tämän lomakkeen kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.  

Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Sivustolla esiintyvät sosiaalisten medioiden tarjoamat ruudut saattavat kirjoittaa palvelukohtaisia evästeitä. Näillä palveluilla on omat selosteet niiden käyttämistä evästeistä.

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:  

  • Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi  
  • Complianz: Evästesuostumustyökalu 

Vammalan Teollisuuspalvelu
Nokiankatu 1 A 38210
Sastamala

Ota yhteyttä: 
Petri Rask
050 535 4650
petri.rask@vamtepa.fi

laatusertifikaatti

Copyright © 2023 Vammalan Teollisuuspalvelu Oy